Information och några tips om kammarna på Honda VF

Jag har hållit på att både köra och skruva Honda VF i en del år nu, så jag har både hunnit lära mig själv en del och snappat upp mycket.

 Kammarna på dessa hojar har fått mycket kritik och det var mycket p.g.a. detta som dom fick ett ganska dåligt ryckte med tiden. Kammarna uppgraderades minst två gånger men gick ibland ner sig trots allt.

Tack vare mina kontakter med Sabmag i USA har jag på senare tid fått reda på att det faktiskt aldrig var något fel på kammarna, utan att problemen berodde på underdimensionerade smörjkanaler.

Jag fick också reda på att det fanns lösningar på det problemen i form av s.k. ”oil mods” där man leder upp olja via slangar till topparna från en adapter som monteras innanför oljefiltret.

 Eftersom jag inte är helt motormekaniskt okunnig och är ganska skeptisk till olika mirakellösningar ifrågasatte jag om man då inte leder bort olja från motorns nedre del och därmed riskerar vevaxelhaveri eftersom oljepumpens kapacitet är konstant.

Men efter att jag fick reda på att oljan som går upp till topparna kommer ifrån oljepumpens lågtrycksdel via växellådan och dessutom är ofiltrerad började jag att bli övertygad. När jag dessutom fick klart för mig att Dave Dodge som det står en hel del om på Sabmag sidorna tidigare arbetade som chefskonstruktör hos Hondas officiella dragracing team i USA (RC Engineering) under 80-talet och bl.a. utvecklade och byggde om just Hondas V4:or blev jag ännu mer övertygad om att karln verkligen vet vad han snackar om.

 

Originalsystemet tar som sagt ofiltrerad olja från pumpens lågtrycksdel. Sedan höjs trycket, men samtidigt minskas mängden genom en dysa som endast har ett ca. 2 mm stort hål och förs vidare upp genom rören till topparna där den leds in, inte genom en banjobult som det ser ut att vara, utan via en speciell trekantig bult som ska tillåta oljan att rinna vid sidan om.

Med tanke på den konstruktionen är det konstigt att topparna överhuvudtaget får någon olja alls. Det är också konstigt att Honda istället för att förlänga garantierna och byta ut massor av kammar inte tog fram en ombyggnads sats för oljekanalerna vilket både hade löst problemet en gång för alla och dessutom hade varit betydligt bättre för V4 Hondornas rykte.

 

De modifieringar som Dave Dodge har tagit fram ökar både trycket och mängden olja till topparna på alla varvtal. Men de ökar även trycket och mängden olja till vevaxeln och växellådan eftersom originalkanalen som annars ”läcker” ut olja från växellådan pluggas.

 

Jag frågade även Dave Dodge vid ett tillfälle varför han inte tar olja från oljetryckskontakten till höger om den bakre cylinderraden istället, eftersom det skulle vara närmare. Men fick reda på att denna kontakt sitter i slutet av den oljekanal som smörjer både vevaxeln och vevstakarna och därför både ger lågt och pulserande tryck. Detta bevisar att Honda i alla fall har tänkt till lite eftersom när oljetryckslampan släcks respektive tänds har hela systemet fått tryck respektive inte förlorat trycket ännu, bra!

 

Det finns tre huvudtyper av ”oil mods” som även framgår på annat ställe.

 

  1. 15 minuters systemet (eller fattigmans systemet): Detta tar olja från en adapter bakom oljefiltret och leder via en slang oljan till originalröret vid växellådan där den ansluts med en speciell banjobult som även pluggar originalutloppet. Nackdelen med detta system är att man fortfarande har kvar den sämre anslutningen vid topparna.
  2. Adapter systemet: Här används samma typ av adapter som i föregående system men oljan leds istället i två slangar direkt upp till var sin topp. Originalrören tas bort och utloppet vid växellådan pluggas med en medföljande bult och tätning.
  3. Borr och tapp systemet: Med detta system borrar man ett hål i en av huvudoljekanalerna på undersidan av motorblocket, gängar och sätter i en tapp. Därifrån det sedan leds upp slangar till topparna och originalrören tas bort och utloppet vid växellådan pluggas precis som med adapter systemet. Detta system kräver dock en hel del kunskap och bra verkstadsutrustning eftersom ett misstag med borrningen kan bli ödesdigert.

 

Denna information gäller för samtliga VF modeller Sabre (VF-S), Magna (VF-C), Interceptor (VF-F) och VF1000R. VFR modellerna och nya Magnan har däremot inga problem med toppsmörjning systemet.

Robban
V65 Sabre '85