Montering av oilmod på VF1000F2, av Ulf Gusgård
(Revidert 27/02-06)

Montering av Oil Mod kan gjøres med sykkel  på midtstøtte og for å få av kåpen 
løftet jeg fronten opp og satte en kloss under forhjulet.  
Løsnet skruene til kåpa, slapp denne ned og vred den sidelengs og ut.  (Bilde 1 +2)  

Løsnet tanken  og tok denne bort ( Bilde 3) PS. Husk å koble fra tankmåler ledning (Bilde 4) før tanken løftes vekk. 
Min sykkel så da slik ut (Bilde 5) Du må nå løsne coilene og pluggledningene til de to bakre sylindere (Bilde 6)  
Noen av slangene må kobles i fra og luftfilter og hele luftfilterboksen fjernes (Bilde 7+8)  
Merk deg hvordan gummitrakter på aluminiumsdekslet  sitter (Bilde 9) 
og løsne alle 8 skruene som holder dekslet og ta dette bort. (Bilde 10)  Vær OBS på at det sitter 8 ”dowel pins” 
mellom dette dekslet og forgassere. Pass på at du ikke mister disse (i forgassere). 

Du vil nå se skrue som holder fremre banjobolt rett under gasswire (Bilde 11). 
For å komme til bolten som holder banjorør, hekt jeg av choke wire og så løsnet jeg skruene som holdt fast gasswire. (Bilde 12). 
Jeg brukte en vinkel skrutrekker og fjernet øverste skrue og men løsnet kun den nederste noen få omdreininger, 
slik at jeg kunne vri wirefeste og fikk da løsnet banjobolten med skralle og pipe. (Bilde 13) 
Etter at bolten var løsnet tok jeg en tang og løftet opp bolten. (Bilde 14+15) 
Jeg kappet det gamle oljerøret (på høyre side mellom sylindere) og tok dette bort. 
Trede den nye oljeledningen på plass og monterte banjobolten igjen (Husk å skift til nye kobberpakninger)
Husk å etterskru bolten med moment nøkkel.  Og monter på plass igjen skruene for gasswire og hekte tilbake choke wire. (Bilde 16)  
Bakre banjobolt løsnes og fjernes på tilsvarende måte som den fremre,  men her er det lettere å komme til. (Bilde 17+18) 
Bøy bort gammelt rør og monter nytt rør (tres inn fra venstre side av sykkel inn mellom sylindere. 

Husk nye kobberskiver. Etterskru bolt med skralle og moment nøkkel (Bilde 19+20) 
Du kan nå løsne 2 skruer og bolten som holder den siste banjobolten på venstre side av motor. (Bilde 21-23) 
Monter blendingsbolt og ny kobberskive i hullet der banjobolten satt (Bilde 24) 
Skru løs det gamle oljerøret mellom sylindere på høyre side (Bilde 25) Bruk sag og kapp av det gamle røret, 
slik at dette kan tas bort (Bilde 26-28).  Monter tilbake aluminiumsdeksel med gummitrakter 
(husk å sette traktene tilbake i samme stilling som disse var da du tok dem bort (Bilde 29). 
Sett tilbake luftfilter boks og luftfilter (Bilde 30)  Og monter tilbake coil + tennplugg ledninger og 
slangene du har løsnet (Bilde 31)  Nå kan bensintanken monteres tilbake (husk tankmåler ledning)

Startet så med å  tappet ut frostvesken med dreneringsplugg i fra nedre radiator –ca  2liter (Bilde 32) 
Radiator ble løsnet (husk å løsne elektrisk ledning til føleren på radiatoren) og radiatoren ble hengt opp, 
slik at den ikke er i veien (Bilde 33). Jeg løsnet så oljefilteret og fjernet dette  (ha noe som samler opp olja).. 
Tok så en egnet tang og skrudde ut oljebolten (Bilde 34-35) Skru mot klokka (altså oppover) 
Hos meg satt bolten ganske hardt fast. Slik så det ut når bolten var fjernet (Bilde 36) Jeg brukte brake-clean 
for å reingjøre gjengeparti der den gamle oljebolten satt. (Bilde 37)  Fant så fram adapter, den nye bolten og en tube 
med låsepasta (Bilde 38-39)  Jeg fant ut at det var lettest å montere nye oljeledninger på adaptere før jeg skrudde 
fast den nye oljebolten i motorblokka. Smurte låsepasta på bolten og bolten ble så fastskrudd med momentnøkkel (Bilde 40) 
Ferdig montert (Bilde 41). Festet så de nye oljerørene med klammeret (Bilde 42)  Fant så fram nytt oljefilter av slankere type, 
som er nødvendig da det store gamle, ikke passer med oilmod adapter. (Se bilde 43, nytt og gammelt filter). 

Fylte nytt oljefilter med olje før jeg monterte filter, for å få raskere oljetrykk ved oppstart. 
Ferdig monter filter (Bilde 44+45)  Monterte så tilbake radiator (Bilde 46) (husk temperatur bryter) 
og etterfylte kjøleveske. Ved oppfylling av kjøleveske, fjernet jeg lufteskruen på vannpumpa (Bilde 47) 
til det kom ut kjølevann av luftehullet. Monterte tilbake skruen når det ikke kom mer luft. 
Startet opp motoren og kjørte et kort øyeblikk, fylte / toppet opp radiatoren med mer kjøleveske 
og når jeg da startet opp motoren igjen, løsnet jeg skruen for lufting på vannpumpa (Bilde 48) 
og slapp ut noe mer kjøleveske, for å få ut eventuelt gjenværende luft. S
jekk oljenivå på motoren og eventuelt etterfyll.  Og så er det klart for prøvekjøring. 

Dette er skrevet slik jeg gjorde det. Jobben tok 8 timer. Ser at andre har gjort det på andre måter, 
men denne måten fungert OK for meg. Jeg tar ikke noe ansvar for feil som kan oppstå om du følger min veiledning. 
Husk også å lese veiledningen som følger med ditt OilMod Kit . 

  (Montering av OilMod , den 7/8-05 Ulf G )

01.jpg
01.jpg
02.jpg
02.jpg
03.jpg
03.jpg
04.jpg
04.jpg
05.jpg
05.jpg
06.jpg
06.jpg
07.jpg
07.jpg
08.jpg
08.jpg
09.jpg
09.jpg
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
12.jpg
12.jpg
13.jpg
13.jpg
14.jpg
14.jpg
15.jpg
15.jpg
16.jpg
16.jpg
17.jpg
17.jpg
18.jpg
18.jpg
19.jpg
19.jpg
20.jpg
20.jpg
21.jpg
21.jpg
22.jpg
22.jpg
23.jpg
23.jpg
24.jpg
24.jpg
25.jpg
25.jpg
26.jpg
26.jpg
27.jpg
27.jpg
28.jpg
28.jpg
29.jpg
29.jpg
30.jpg
30.jpg
31.jpg
31.jpg
32.jpg
32.jpg
33.jpg
33.jpg
34.jpg
34.jpg
35.jpg
35.jpg
36.jpg
36.jpg
37.jpg
37.jpg
38.jpg
38.jpg
39.jpg
39.jpg
40.jpg
40.jpg
41.jpg
41.jpg
42.jpg
42.jpg
43.jpg
43.jpg
44.jpg
44.jpg
45.jpg
45.jpg
46.jpg
46.jpg
47.jpg
47.jpg
48.jpg
48.jpg
Sabmag Scandinavia 2006